ไฮเซฟซิสเท็มส์โปรดักส์ ติดตั้งระบบดับเพลิง

0-2368-1307, 08-1567-6902
hisafe@outlook.co.th

แคตตาล็อกออนไลน์

 • ไฮเซฟซิสเท็มส์โปรดักส์ ติดตั้งระบบดับเพลิง - วางระบบดับเพลิงนิคม

  วางระบบดับเพลิงนิคม

 • ไฮเซฟซิสเท็มส์โปรดักส์ ติดตั้งระบบดับเพลิง - ติดตั้งระบบดับเพลิงตึกอาคาร

  ติดตั้งระบบดับเพลิงตึกอาคาร

 • ไฮเซฟซิสเท็มส์โปรดักส์ ติดตั้งระบบดับเพลิง - ติดตั้งตู้ดับเพลิง

  ติดตั้งตู้ดับเพลิง

 • ไฮเซฟซิสเท็มส์โปรดักส์ ติดตั้งระบบดับเพลิง - ออกแบบระบบดับเพลิงโรงงาน

  ออกแบบระบบดับเพลิงโรงงาน

 • ไฮเซฟซิสเท็มส์โปรดักส์ ติดตั้งระบบดับเพลิง - ระบบป้องไฟไหม้โรงงาน

  ระบบป้องไฟไหม้โรงงาน

 • ไฮเซฟซิสเท็มส์โปรดักส์ ติดตั้งระบบดับเพลิง - ระบบปั๊มดับเพลิงโรงงาน

  ระบบปั๊มดับเพลิงโรงงาน

 • ไฮเซฟซิสเท็มส์โปรดักส์ ติดตั้งระบบดับเพลิง - ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงานอุตสาหกรรม

  ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงานอุตสาหกรรม

 • ไฮเซฟซิสเท็มส์โปรดักส์ ติดตั้งระบบดับเพลิง - ปรับปรุงระบบท่อดับเพลิงโรงงาน

  ปรับปรุงระบบท่อดับเพลิงโรงงาน

 • ไฮเซฟซิสเท็มส์โปรดักส์ ติดตั้งระบบดับเพลิง - รับติดตั้งงระบบอัคคีภัยโรงงานอุตสาหกรรม

  รับติดตั้งงระบบอัคคีภัยโรงงานอุตสาหกรรม

 • ไฮเซฟซิสเท็มส์โปรดักส์ ติดตั้งระบบดับเพลิง - ออกแบบระบบอัคคีภัยอาคาร

  ออกแบบระบบอัคคีภัยอาคาร

 • วางระบบดับเพลิงนิคม

  รับติดตั้ง วางระบบดับเพลิงสำหรับนิคมโรงงานอุตสาหกรรม โดยเรารับออกแบบวางระบบที่เหมาะสมกับเราโรงงาน พร้อมงานติดตั้ง ไฮเซฟ ซิสเท็มส์ โปรดักส์ ติดตั้งระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบปั้มน้ำดับเพลิง ระบบสปริงเกลอร์ ระบบ Fixed Water Spray ระบบ Foam Water Sprinkler/Spray ออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐาน NFPA เป็นหลักเพื่อให้ถูกต้องและตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับทุกฝ...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง, ซ่อมบำรุง, บริการรับจัดการซ่อมบำรุง

 • ติดตั้งระบบดับเพลิงตึกอาคาร

  รับติดตั้งวางระบบดับเพลิงสำหรับตึก อาคาร สำนักงาน โดยเฉพาะเมื่อตัวตึกอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป ระบบดับเพลิงต้องมีการออกแบบที่มากเป็นพิเศษ นอกจากเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันอัคคีภัยแล้ว ยังต้องออกแบบให้ถูกต้องเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ บริษัท ไฮเซฟ ซิสเท็มส์ โปรดักส์ จำกัด...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง, ซ่อมบำรุง, บริการรับจัดการซ่อมบำรุง

 • ติดตั้งตู้ดับเพลิง

  ติดตั้งตู้ดับเพลิง ตามจุดสำคัญต่างๆภายในโรงงานอุตาหกรรม ตึก อาคาร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อยู่รวดเร็วเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้  ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือดับเพลิงพื้นฐาน ได้แก่ ท่อยืน ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง และถังดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน บริษัท ไฮเซฟ ซิสเท็มส์ โปรดักส์ จำกัด ติดตั้งระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบปั้มน้ำดับเพลิง ระบบสปริงเกลอร์ ระบบ...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง, ซ่อมบำรุง, บริการรับจัดการซ่อมบำรุง

 • ออกแบบระบบดับเพลิงโรงงาน

  ออกแบบระบบดับเพลิงโรงงานอุตสาหกรรม รับติดตั้ง วางระบบดับเพลิง สำหรับโรงงานผลิตที่ต้องการความปลอดภัยจากการเกิดเพลิงไหม้ ไม่ว่าจะเป็น ระบบดับเพลิง อาคารบ้านเรือน ตึกพานิช โรงงานอุสาหกรรม ดำเนินงานทางด้านวิศวกรรมงานป้องกันอัคคีภัยที่มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันที่ได้ใบรับรองที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ และให้...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง, ซ่อมบำรุง, บริการรับจัดการซ่อมบำรุง

 • ระบบป้องไฟไหม้โรงงาน

  รับติดตั้ง พร้อมงานวางระบบป้องไฟไหม้โรงงาน พร้อมปรึกษาระบบป้องกันเพลิงที่เหมาะสมกับโรงงานในรูปแบบต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น ระบบดับเพลิง อาคารบ้านเรือน ตึกพานิช โรงงานอุสาหกรรม ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ ออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงของตึกของท่าน ให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ต้อง ไฮเซฟซิสเต็มโปรดัก บริษัท ไฮเซฟ ซิสเท็มส์ โปรดักส์ จำกัด ติดตั้งระบบท่อน้ำ...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง, ซ่อมบำรุง, ติดตั้งระบบดับเพลิง

 • ระบบปั๊มดับเพลิงโรงงาน

  ระบบปั๊มดับเพลิงโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยความชำนาญในการออกแบบและจัดการระบบดับเพลิงที่ดีสำหรับการดับเพลิงด้วยระบบน้ำ ต้องเริ่มต้นจากระบบปั๊มน้ำที่เหมาะสมสำหรับการส่งไปตามท่อดับเพลิง บริษัท ไฮเซฟ ซิสเท็มส์ โปรดักส์ จำกัด ติดตั้งระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบปั้มน้ำดับเพลิง ระบบสปริงเกลอร์ ระบบ Fixed Water Spray ระบบ Foam Water Sprinkler/Spray ออกแบบและ...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง, ซ่อมบำรุง, ติดตั้งระบบดับเพลิง

 • ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงานอุตสาหกรรม

  ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงานอุตสาหกรรม วางระบบดับเพลิง ไม่ว่าจะเป็น ระบบดับเพลิง อาคารบ้านเรือน ตึกพานิช โรงงานอุสาหกรรม เรายินดีบริการ ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ ออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงของตึกของท่าน ให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ต้อง ไฮเซฟซิสเต็มโปรดัก บริษัท ไฮเซฟ ซิสเท็มส์ โปรดักส์ จำกัด ติดตั้งระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบปั้มน้ำดับเพลิง ระบบสปริงเกล...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง, ซ่อมบำรุง, ติดตั้งระบบดับเพลิง

 • ปรับปรุงระบบท่อดับเพลิงโรงงาน

  ปรับปรุงระบบท่อดับเพลิงโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันให้สูงขึ้น และเป็นการตรวจสอบระบบดับเพลิงของโรงงานให้มีความพร้อมกันในป้องกันเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เรามีทีมงานที่ได้รับใบอนุญาติในการตรวจสอบระบบ เพื่อให้คำแนะนำในการวางระบบดับเพลิงให้เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ รวมถึงช่วยออกแบบเพื่อรองรับการขยายในอนาคต เพื่อให้สามารถต่อยอดการวางระบบป้อ...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง, ติดตั้งระบบดับเพลิง, ซ่อมบำรุง

 • รับติดตั้งงระบบอัคคีภัยโรงงานอุตสาหกรรม

  รับติดตั้งงระบบอัคคีภัยโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ระบบดับเพลิง อาคารบ้านเรือน ตึกพานิช โรงงานอุสาหกรรม เรายินดีบริการ ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ ออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงของตึกของท่าน ให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ต้อง ไฮเซฟซิสเต็มโปรดัก บริษัท ไฮเซฟ ซิสเท็มส์ โปรดักส์ จำกัด ติดตั้งงระบบอัคคีภัยโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบปั้...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง, ซ่อมบำรุง, ติดตั้งระบบดับเพลิง

 • ออกแบบระบบอัคคีภัยอาคาร

  ออกแบบระบบอัคคีภัยอาคาร ฃด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ ออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงของตึกของท่าน ให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ต้อง ไฮเซฟซิสเต็มโปรดัก ระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง (SprinklerSystem) ติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติสําหรับติดตั้งในระบบหัวกระจายน้ำเพื่อการดับเพลิงติดตั้งไว้ตามฝ้าเพดานในอาคาร และจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง, ซ่อมบำรุง, ติดตั้งระบบดับเพลิง

ตราสินค้า